Entrega de Dorsals

 

L’entrega de  dorsals es realitzarà:

Es recomana recollir el material dissabte amb calma.

Per retirar el dorsal i la resta de material serà imprescindible presentar la llicència federativa (Federació Catalana de Ciclisme) o en cas de no tenir, el DNI. En cap cas s’entregaran dorsals que no corresponguin a la persona que el recull, llevat que presenti una còpia del DNI de l’interessat i el comprovant d’entrega a tercers (descarregar autorització).